Skalite

Počet obyvateľov: 5 164.Rozloha: 3 300 ha Starostka: PaedDr. Andrea Šimurdová

Poloha:

Obec Skalité leží v severozápadnej časti Slovenskej republiky. Rozprestiera sa v povodí rieky Skaliťanka v severnej časti Kysuckých Beskýd v nadmorskej výške od 490 m n. m. (na hranici Skalitého a Čierneho - v osade U Greguša - 495 m n. m.) do 867 m n. m. (Skaľanka). Stred obce je v 524 m n. m. Z východnej a severnej strany hraničí chotár obce s poľskými obcami Zwardoň a Koniaków. Z južnej strany susedí s Oščadnicou, na západe s obcou Čierne a s časťou čadčianskeho katastrálneho územia. Štátna hranica s Poľskom vedie po hrebeňových kótach Skaľanky (866 m n. m.), Serafínova (783 m n. m.), Príslopu (Zwardoňské sedlo, 688 m n. m.), Trojačky (Kykuľa, 847 m n. m.) a cez severný svah Pahorku (Martiniakov grúň, 722 m n. m.). Hranicu tvorí rozvodie Skaliťanky, Sóle a Visly (čiernomorské a baltické úmorie). Chotár obce je vrchovinný, stredne členitý, na juhu tvorený treťohornými hornatinami.

class="alignright"

Symbol obce Skalité

symbolPodľa najnovších výskumov Skalité vzniklo pastierskou kolonizáciou v prvej polovici 17. storočia, poťažne okolo r. 1648. Prvá písomná správa o obci je potom z r. 1662. Chotár bol vždy bohatý na lesy a aj pre miestne obyvateľstvo bola hlavným zdrojom obživy práca v lesoch a chov oviec. Obec bola v r. 1938-1945 súčasťou Poľska. Na lesné bohatstvo Skalitého upozorňuje aj historický symbol obce. V najspodnejšej časti pečatného poľa sú veľmi výrazné skaly upozorňujúce na názov obce. Nad nimi je zobrazený jeleň, ktorý vyskakuje z lesa. Pozerá sa za seba – na les. Lesný porast a lesná zver sú v našom prostredí najbežnejším symbolom lesného hospodárstva. Jedinečným prvkom na tomto symbole sú práve spomínané skaly.